page view image

Kong Arthurspelet - Søndag 14. august

EVENT INFORMATION
event image

Spelet om Kong Arthur på Kongsvollen.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Amfiet har sitjeplassar, men det er ikkje råd å førehandsreservere plass.